Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/dwukropek/domains/zygzak.edu.pl/public_html/plugins/system/marcosinterceptor/marcosinterceptor.php on line 19

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/dwukropek/domains/zygzak.edu.pl/public_html/plugins/system/marcosinterceptor/marcosinterceptor.php on line 38
Zygzak - Szczecin - Diagnoza i terapia logopedyczna - logopeda szczecin - logopedia

header

Diagnoza i terapia logopedyczna

Jeżeli masz wątpliwości, czy rozwój mowy twojego dziecka przebiega prawidłowo, zastanawiasz się, czy jest opóźniony lub zaburzony, martwisz się porównując jego umiejętności językowe do umiejętności rówieśników skorzystaj z pomocy specjalisty. Należy jednak pamiętać, że rozwój mowy nie przebiega u wszystkich dzieci jednakowo. U jednych szybciej, u innych wolniej. Niejednakowa jest też kolejność przyswajania przez dzieci głosek, różne tempo opanowania słownika biernego i czynnego, zróżnicowana umiejętność budowania zdań oraz przyswajania prawidłowych form gramatycznych. Nie wszystkie odstępstwa od normy są zaburzeniami mowy lub wadami wymowy.

Jakie są więc objawy nieprawidłowego rozwoju mowy:

- w końcu drugiego, a nawet trzeciego roku życia, lub też do tego czasu dziecko posługuje się zaledwie kilkoma bądź kilkunastoma wyrazami o prostej budowie fonetycznej,

- dziecko, które rozwija się pod wieloma względami prawidłowo, w odpowiednim czasie zdobywa nowe sprawności i umiejętności - ma ubogi zasób słownictwa, nie nawiązuje kontaktu werbalnego z rówieśnikami,

- u dziecka występują wady artykulacji a dłuższe wyrazy są redukowane do 1 lub 2 sylab,

- dziecko bardzo długo posługuje się pojedynczymi słowami lub zdaniami dwu-, trzywyrazowymi z licznymi agramatyzmami (powyżej 3 roku życia),

- u dziecka zauważa się dużą różnicę pomiędzy poziomem rozumienia mowy a samym mówieniem, radzi sobie ono dobrze w gronie najbliższych osób, problemem staje się dopiero kontakt z innymi rówieśnikami czy dorosłymi.

Wymienione wyżej objawy mogą świadczyć o opóźnionym rozwoju mowy Twojego dziecka i wymagają specjalistycznej konsultacji logopedycznej. Zindywidualizowanymi oddziaływaniami terapeutycznym powinny być objęte również dzieci z wadami wymowy i nieprawidłowymi nawykami: oddychania, gryzienia, żucia, niemowlęcego połykania. Są to dzieci które:

- nie potrafią naśladując nas cmokać, parskać, dotknąć czubkiem języka kącików ust, unieść język do nosa, „zaklasnąć" oddając odgłos końskich kopyt,

- mają nieprawidłowy, ustny tor oddychania,

- mowa ich jest niewyraźna, bełkotliwa, niezrozumiała dla otoczenia,

- niezgrabność ruchową ,

- opuszczają głoski lub zastępują je przez inne,

- zniekształcają głoski (najczęściej głoski: ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż),

- mają głos bezbarwny, monotonny, zastępują głoski dźwięczne - bezdźwięcznymi (np. wymawia wyraz /dom/ jako /tom/),

- nie potrafią wyodrębniać głosek, sylab w wyrazie, nie różnicują słuchowo głosek o podobnym brzmieniu.

Gabinet Terapii Dziecięcej ZYGZAK w zakresie logopedii oferuje:

1. Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z wadami wymowy (seplenienie, rotacyzm, mowa bezdźwięczna i inne).

2. Diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy.

3. Diagnoza i terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

4. Profilaktyka logopedyczna, zapobieganie wadom wymowy poprzez wczesną interwencję logopedyczną.

5. Konsultacje logopedyczne.

GABINET TERAPII DZIECIĘCEJ ZYGZAK

ul. Okrzei 5A

Szczecin

tel. 668 409 401